MPGA nariams

Vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Maisto papildų gamintojų asociacija tapo socialiniais partneriais

birželio 14, 2013

Siekdamos užtikrinti efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą bei skatinti verslo savireguliaciją, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) ir Maisto papildų gamintojų asociacija (MPGA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Juo VVTAT ir MPGA įsipareigojo veikti kaip socialiniai partneriai, palaikyti nuolatinį tarpusavio dialogą, kuris padėtų sprendžiant aktualius vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo, vartotojų bei verslo atstovų švietimo, vienodos konsultavimo praktikos formavimo, padidintos rizikos atvejų išaiškinimo vartojimo srityje ir kitus klausimus.

Šalys sieks, kad būtų išvengta vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prekiaujant maisto papildais ir kad nebūtų daroma žala verslo atstovų bei vartotojų interesams.

Tikimasi, kad tarnybos ir asociacijos bendradarbiavimas padidins tarpusavio supratimą, pagreitins nuomonių bei pozicijų derinimą bei keitimąsi informacija.

„Pastaruoju metu pastebime tendenciją, kad savo reputaciją branginantys verslininkai vis dažniau kilusius ginčus su vartotojais stengiasi spręsti geranoriškai, nelaukdami, kol vartotojai kreipsis į jų teises ginančias valstybės institucijas“, sako VVTAT direktorius Feliksas Petrauskas.

Jis tikisi, kad šis bendradarbiavimo susitarimas paskatins ir asociacijai nepriklausančius maisto papildų gamintojus siekti savo versle didesnio skaidrumo ir sąžiningumo vartotojų atžvilgiu.

Susitarimu šalys numato vienyti pastangas, siekiant skatinti visus verslo atstovus teikti į rinką kokybiškas ir saugias prekes ir teikti pasiūlymus dėl ginčų tarp ūkio subjektų ir vartotojų taikaus sprendimo būdų tobulinimo.

Maisto papildų gamintojų asociacija įsipareigoja skatinti savo narius taikyti socialiai atsakingo verslo praktiką, savireguliacijos principus bei priimti asociacijos „geros verslo praktikos kodeksą“.

„Nors asociacija dar neturi geros verslo praktikos kodekso, jai priklausančios bendrovės veikia etiškai ir tikisi, kad ir kiti rinkos dalyviai nepiktnaudžiaus vartotojų pasitikėjimu“, sako MPGA direktorė Neringa Bulakienė. Pasak jos, ypač didelį susirūpinimą kelia maisto papildų prekyba internetu, kuria užsiima dažnai sunkiai identifikuojami subjektai.

Nuo 2006 metų veikianti MPGA vienija 11 bendrovių.

MPGA skatina visuomenę rūpintis savo sveikata, informuoja vartotojus apie sveikatą saugančių ar ją gerinančių bei stiprinančių natūralių augalinės, gyvulinės ar mineralinės kilmės preparatų vartojimą.

Grįžti į ankstesnį puslapį