MPGA nariams

LR SAM ministro įsakymas Nr. V-226 "Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107: 2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo"

17 vasario, 2014

Pakeitimas galioja nuo 2014-02-15.

Nuoroda į teisės aktų registrą:
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=5d3e19b0957511e3bdd0a9c9ad8ce1bf

Grįžti į ankstesnį puslapį