MPGA nariams

Stiprinamas abipusio pripažinimo principo taikymas

21 kovo, 2019

Stiprinant abipusio pripažinimo principo taikymą, 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamentas ir Taryba išleido reglamentą (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008. Naujasis reglamentas pradedamas taikyti nuo 2020 m. balandžio 19 d. ir juo siekiama stiprinti neteisminių problemos sprendimo mechanizmus, įnešti daugiau aiškumo dėl abipusio pripažinimo principo taikymo, mažinti procedūrinę ir administracinę naštą ūkio subjektams.

Detalesnė informacija:
Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. kovo 19 d. reglamentas Nr. (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008

 

 

 

Grįžti į ankstesnį puslapį