MPGA nariams

Nauji reikalavimai reklamai ir komercinei veiklai

1 rugsėjo, 2019

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo ir pradedami taikyti LR Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pakeitimai, kuriuose, be kita ko, numatytas ir baudų didinimas iki 3 proc. metinių reklaminės/komercinės veiklos subjekto pajamų už šių įstatymų nuostatų nesilaikymą.

Detalesnė informacija:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Grįžti į ankstesnį puslapį