MPGA nariams

Pranešimas apie šaukiamą MPGA eilinį visuotinį narių susirinkimą

15 balandžio, 2020

Pranešame, kad „Maisto Papildų Gamintojų Asociacija“, juridinio asmens kodas  300578441, buveinė registruota adresu Žirnių g. 26F, LT-02120 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre (toliau – Asociacija), valdybos iniciatyva bei sprendimu šaukiamas Asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas šaukiamas adresu Didžioji g. 35/2, Vilnius 01128, Lietuvos Respublika, „Astorija Hotel“ patalpose, 2020 m. balandžio 28 d. 14:00 val., narių registracijos pradžia 13:40 val.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Asociacijos veiklos ataskaitos už 2019 metus tvirtinimo;
  2. Dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo;
  3. Dėl Valdybos rinkimų naujai valdybos kadencijai;
  4. Kiti klausimai.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną ir į Vyriausybės paskelbtas rekomendacijas karantino metu, siūlome ir rekomenduojame Susirinkime balsuoti iš anksto raštu, užpildant ir pateikiant Asociacijos bendrąjį balsavimo biuletenį. Asociacija nesudaro galimybės nariams balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Tuo atveju, jeigu nuspręsite dalyvauti Susirinkime fiziškai, su savimi privalote turėti ne tik asmens tapatybės dokumentus, o atstovai  – atstovavimą įrodančius dokumentus, bet ir  visas asmeninės apsaugos priemones t. y. priemones, kurios skirtos apsaugoti asmenį ir kitus asmenis nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę asmenų sveikatai, įskaitant, bet neapsiribojant – dėvėti medicinines veido kaukes/apsaugines veido kaukes – respiratorius, vienkartines pirštines ir kitas asmenines apsaugos priemones.

Su Susirinkimo sprendimų pagal darbotvarkės klausimus projektais, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ar kita susijusia informacija Asociacijos nariai turės galimybę susipažinti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, pagal pareikalavimą.

Grįžti į ankstesnį puslapį